Aksjon Søppelbergets egen ku - "Lykke"

Kjøp ei ku – og bli dens fadder!

Europa i Fokus, som er vår samarbeidspartner og garantist for arbeidet i Bulgaria, har startet opp et spennende prosjekt. Tror du på hjelp til selvhjelp er dette selve melkekua!

På en bondegård i Chiselet i Romania står 50 kuer og ti kalver og produserer både arbeid, melkeprodukter og mulighet til nødhjelp for fattige. Synes du det er spennende med nye måter å hjelpe andre på, da må du lese dette. Nå kan du nemlig investere i ei ku, og gi en unik form for hjelp.

Prosjektet har vært grundig planlagt i over ett år og er nå endelig i gang. Formålet er å kunne hjelpe flere fattige ved å investere i et prosjekt som gir fire ganger avkastning i forhold til investeringen. Europa i Fokus har kjøpt en bondegård med plass til 200 kuer og med 70 mål beitemark. På denne måten har nå flere fattige familier fått arbeid. Her foregår melkeproduksjon, griserøkt og dyrking av grønnsaker. Slik går det virkelig an å få hjelp ut av mange ledd.

Produksjon

Ei ku produserer i gjennomsnitt mellom 23 og 25 liter melk hver eneste dag. Av melken produseres det cirka fire kg ost. Én kg ost selges på det lokale markedet for ca 30 kroner. Overskuddet fra produksjonen skal gå til å videreutvikle gården, og til sosiale prosjekter som skoler, lærere, mat og infrastruktur.

Når osten lages blir det igjen et avfallsstoff som kalles myse. Denne mysen kan brukes til så mangt, blant annet næring til griser, produksjon av brunost og myseprotein til proteinprodukter. Gjødselen fra kuene brukes til å dyrke grønnsaker som tomater og agurk i drivhuset på gården. Kua tjener 120 kroner hver dag som utgjør 3.600 kroner i måneden. I tillegg føder ei ku én kalv hvert år fra hun er to år gammel.

Hjelp til selvhjelp

Ideen bak tiltaket er hjelp til selvhjelp. Hjelpen kommer via investeringen din som gir god avkastning.

Vi vet at i mange europeiske land er fattigdommen størst blant rom-folket. For rom er det nesten umulig å få fast arbeid, men her får flere familier en ny mulighet gjennom arbeid på bondegården. Dette prosjektet hjelper en hel landsby å få tro på et bedre liv.

I løpet av året 2019 håper vi at vi har 200 kuer på bondegården. Det er her vi trenger din og mange andres hjelp. Vi trenger 150 nye faddere – fra hele Norge! Ei ku spiser for ca. 250 kroner pr mnd. Ved å bli fadder skaper du infrastruktur og permanente arbeidsplasser og bidrar til samfunnsgoder. Dette pilotprosjektet i regi av Europa i Fokus kan siden startes opp i flere byer og flere land som trenger denne hjelpen, og pengene som gir avkastning skal bli den nye bærebjelken for sosialt arbeid blant fattige familier.

Vil du vite mer om hvordan du kan hjelpe kan du besøke hjemmesiden www.thehelpfulcow.com, og du vil se hvilke muligheter som ligger foran deg til å hjelpe andre.

Vi har kjøpt ei ku

Aksjon Søppelberget har kjøpt ei ku og vil være fadder for den, fordi vi ser hvilke muligheter den gir. Vi har kalt kua for «Lykke», og det er nettopp «Lykke» du ser på bildet øverst i artikkelen :-).

Nå står julen for døren og vi oppfordrer spesielt bedrifter til å kjøpe ei ku. Kjøper du ei ku firedobler den investeringen årlig til sosialt arbeid. På denne måten vil du kunne hjelpe veldig mange. Også Aksjon Søppelberget vil i framtiden motta støtte fra overskuddet fra dette ku-prosjektet.

Se den informative videoen og les mer på www.thehelpfulcow.com.