Hvem står bak Aksjon Søppelberget?

Helt siden begynnelsen av 2000-tallet har Pinsekirken Nesodden sine barneaktiviteter støttet barn i Bulgaria gjennom hjelpeorganisasjonen «Europa i Fokus». På starten av år 2000 etablerte de et hjelpearbeid på Fakulteta, en nedlagte søppelfyllingen i hjertet av hovedstaden Sofia. Hit var tusenvis av svært fattige rom-familier forvist.

Nøden opplevdes urettferdig, og «Europa i Fokus» bestemte seg for starte et hjelpearbeid for å gi de fattige barna et varmt måltid hver dag.

«Europa i Fokus» er en stiftelse som har hjulpet fattige i snart 50 år. De er kanskje mest kjent for arbeidet med kloakkbarna i Romania på 90-tallet, hvor hundrevis av barn ble hentet opp fra kloakkrørene under Bukarest, og gitt hjelp. Stiftelsens leder Frantz Johansen døde uventet i 2013, men kona Berit, barn og barnebarn driver fortsatt aktivt med nødhjelpsarbeid i flere land.

Aksjon Søppelberget etableres

I 2009 fikk Pinsekirken Nesodden en konkret forespørsel fra «Europa i Fokus» om å gå sterkere inn i arbeidet på Søppelberget. Frantz var involvert i mange prosjekter og ønsket avlastning på noen. Etter å ha sett nøden med egne øyne, etablerte Pinsekirken Nesodden en arbeidsgruppe som kom frem til å starte en lokal innsamlingsaksjon. Gjennom Opptur-bladet, markedsdager, og konserter ble det vist bilder og inntrykk  fra slumområdet. Dette gav raske tilbakemeldinger på at flere ønsket å hjelpe, og i november 2010 ble Aksjon Søppelberget en realitet. I 2022 startet Aksjon Søppelberget en ny epoke. Etter at vår leder for senteret, Stefan Kolev døde, ble det vanskelig å følge opp arbeidet på en sikker og god måte.

En ny satsning

Sommer 2022 inviteres Aksjon Søppelberget til å hjelpe fattige barn i Ploiesti i Romania. På den måten sikrer vi våre faste givere trygg og nødvendig overgang. Deres penger er gitt for å hjelp fattige barn. Dette senteret som er for fattige barn har blitt drevet av Marius og Roxanna i flere år. Første årene av egne midler, og senere med støtte fra Europa i Fokus. Europa i Fokus er paraplyen til flere sentre og hjelpearbeid i Romania. Våre penger sendes nå til dette senteret  som har kalle navn «Kids Hope», og etter flere samarbeidsbesøk er vi sikre på at hjelpen når frem og at de forvaltes godt av Marius og Roxanna. Arbeidsgruppen jobber videre med å motivere mennesker til å være med å gjøre en forskjell. Ett månedlig fast bidrag fra flere kan utrette store forandringer, og gi barn ett helt ny plattform for oppvekst og utvikling.

Aksjon Søppelbergets arbeidsgruppe består av Anne Kihlstrøm, Aud Jorunn Berggren, Alf Berggren og Bjørn-Egil Kihlstrøm. Her foran skolebygningen på Søppelberget.