Jenter på skolebenken

Veien ut av fattigdom starter på skolebenken.

Rombefolkningen er den hurtigst voksende folkegruppen i Europa. Om ikke disse vokser opp med tilbud om skole og utdanning står de tilbake uten noen mulighet for å komme ut av fattigdommen.

Det holder ikke å bare gi barna mat og drikke, det vil ikke hjelpe dem ut av fattigdommen. De trenger utdanning slik at de på sikt kan komme i lønnet arbeid og bryte ut av den onde sirkelen de er fanget i.

Blant romfolket er det dessverre ingen kultur for å prioritere skole og utdanning. De fleste foreldre er analfabeter og har ikke selv gått på skole. Mange av disse mangler forståelse for viktigheten av skolegang for sine barn. Men det merkes en viss endring også i romkulturen, og enkelte foreldre begynner å forstå at skole gir kunnskap og muligheter de selv aldri fikk. Allikevel er det daglige behovet for å tjene inn til familiens føde ofte et hinder for at barna kan gå på skole.

Vårt fokus er å gjøre barna klare for offentlig skole. Vi kaller vårt tilbud før-skole, altså et tilbud hvor fokuset er motivasjon, grunnleggende innføring i ro og orden, lære alfabetet, enkel lesing, tall og enkle matematikkoppgaver.

Etter å ha gått et semester på vår skole, overføres de til offentlig skole. Dette klarer vi fordi vi har et apparat som gir de matpakke, sørger for at de er rene i klærne og kjøres til skolen. Tilbakemeldingene fra den offentlige skolen er at disse elevene er blant de beste på skolen. Tilbake i slummen etter skoletid gis elevene et varmt måltid og leksehjelp.

Barn i klasserommet
Det er trangt om plassen i klasserommet.

Vårt tilbud begrenses av våre bygg. I 2013 sto vårt skolebygg ferdig. Her er det skoleplass til 25 barn i hovedklasserommet, og 15 i underetasjen som har vært benyttet til barnepark. «Benjamins hus», som vi samarbeider med, har skolekapasitet til de aller minste. Her går det i dag 10 elever. Vi har i noen tidligere perioder kjørt med 20 elever, men utformingen av dette rommet egner seg ikke godt.

Vi har i hele vinter hatt gleden av godkjente lærere på begge steder. Det er ofte lærerstudenter, men også ferdig udannede. Oppgaven som lærer er  tøff og meget krevende.