Flaskepant gir fattige nye muligheter

I flere butikker utplasseres det i disse dager postkasser ved panteautomaten hvor pantlappen kan doneres til fattige barn. Aksjon Søppelberget har siden 2009 jobbet for å gi fattige rombarn et næringsrikt varmt måltid daglig – og tilbud om forberedende skole i Sofia, hovedstaden i Bulgaria.

Aksjon Søppelberget vil være kjent som en lokal humanitær innsamlingsaksjon. Aksjonen har lagt stor vekt på å gi hjelp til romfolket der de bor – for å gi dem en framtid i sitt eget land. Uten utdanning og integrering vil landet få enda større problemer med å forsørge de eldre, og hele velferdsordningen i landet kan bryte sammen.

Vårt arbeid i Sofia har lagt vekt på å gi barna mulighet til å begynne i skole. Uten utdanning finnes det ingen muligheter. Gjennom faste givere, konserter og andre arrangement her hjemme har vi hjulpet mange. Vi tror nå at pantekassen skal gjøre det lettere for flere å bli med på dette gode arbeidet.

Pengene skal blant annet bedre de hygieniske forholdene i området. Vi vet at de fleste barna blir veldig syke av å leve slik de gjør. Blant søppel og uverdige toalettforhold er veien til sykdom veldig kort. Vi har et ønske om å få laget et dusj- og vasketilbud, men dette krever mer penger enn det vi har bundet opp i den faste driften. Pantelappen kan derfor gi oss nye muligheter.

Bjørn-Egil Kihlstrøm og butikksjef Johan Halvorsen med pantelappkassen.

Det er derfor gledelig å presentere de to første butikkene som tillater plassering av våre pante-postkasser i sine butikker. Den ene er Coop Extra på Skoklefall som i disse dager åpner en utvidet butikk. Her vil pantelappkassen plasseres ut i forbindelse med nyåpningen. Kiwi Flaskebekk var raskt ute med å ønske tilbudet velkommen, og dette vil være den første butikken du vil finne pantelappkassen i.

Rett før dette bladet ble sendt til trykk, ville også Joker på Fjellstrand være med, så da blir pantelappkassen å finne der også.

Vi håper at du neste gang du er i en butikk ser eller etterspør våre postkasser for donering av pantelappen.

Sammen forandrer vi verden – litt!