En av jentene fra skolen.

Sten på sten, byggekloss på byggekloss

Aksjon Søppelberget har jubileum neste år. Da er det 10 år siden vi påtok oss ansvaret for driften av senteret i Fakulteta. Tiden har gått fort og gjennom disse årene har vi fått hjulpet hundrevis av barn og familier.

Her er fattigdommen så tett innpå dem hele tiden at lyspunktene, som vi er for dem, er helt avgjørende for å tenne ett håp for fremtiden.

Arbeidet i Fakulteta har hele veien blitt basert på frivillige gaver. Pengene har vært byggeklosser slik at tilbudet hele tiden har kunnet bli utvidet. Ut fra det vi har fått, har vi forvaltet pengene så godt vi har kunnet i lyset av hvor behovet er størst. Mange barn får daglig sitt avgjørende måltid på skolen, men i tillegg har vi også bygget selve skolen og oppgradert tidligere bygningsmasse.

Verdigrunnlaget er nestekjærlighet. Vi har muligheten til å gjøre noe for barna. Uten vår hjelp ville de hatt liten sjanse i det sivile samfunn.

Da jeg var liten gikk jeg på «Hobby’n» på gamle Betania. Her var min far leder, og han serverte oss som gikk der en hobby-idé. Vi skulle bygge oss en borg. Borgen skulle bygges av små byggeklosser. Klossene skulle lages av gips som vi støpte i former. Hver mandag møttes vi og tok ut klossene vi støpte sist og limte dem sammen til en grunnmur. Så var det å vente en uke til neste ladning var tørr, og slik fortsatte vi.

Underveis ble vi av og til lei og hadde ikke lyst til å fortsette, men hver gang ble vi motivert av pappa når han viste frem et ferdig resultat. Etter mange uker kunne også vi barna vise frem vår borg. Et flott byggverk av små hender.

Arbeidet i Fakulteta kan på mange måter sammenlignes med byggingen av den borgen. Billedlig sett hjelper vi barna med å bygge deres borg. Dag for dag får de undervisning som er grunnsteinene. Av og til blir også barna litt lei og synes det er vanskelig. Da trekker vi frem drømmene til barna. Hva de ønsker å bli? Da er det viktig å ha noen steiner å bygge med for å komme videre.

Steinene kan da bestå av oppmuntring, kjærlighet, trygghet og undervisningshjelp. Barna vet at den eneste muligheten for å unngå konstant fattigdom er å få seg en jobb. Det er derfor vi har lagt så stort fokus på skolen. Skolen skal være støpeformen for alle elevene – slik at de en dag kan bli den borgen de ønsker å bli.

Vi trenger dine byggeklosser! Et valgfritt beløp til arbeidet er til stor hjelp, og det er med på å forme mulighetene for et verdig liv for barna.

Takk for hjelpen!