Mangel på et sted å vaske seg utgjør et stort problem i Fakulteta. Slik som dette burde ingen barn bo.

Hygiene bekjemper fattigdom

Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Aksjon Søppelberget planlegger en ny hovedsatsing i Fakulteta med fokus på hygiene.

På hovedstadens nedlagte søppelfylling har over 50.000 romfolk bosatt seg etter at de ble fordrevet ut av hovedstaden. Dette er et stort forurenset område der barn og voksne er bosatt i svært enkle skur, der hele familier deler bare noen få kvadratmeter. Bare 30 prosent av disse har et toalett – eller mulighet til koppestell. De andre henter vann fra vannpostene i området. Mange tilfeller av alvorlige sykdommer og dødsfall er konsekvensene av dårlig hygiene. Også ellers i Bulgaria, der de fattige bor tett, er dette virkeligheten. Av romfolket i Bulgaria regnes 80 prosent som fattige. Helse, utdanning og sosial støtte til denne gruppen er vesentlig dårligere enn for en gjennomsnittlig bulgarer.

En frisk og arbeidsfør ungdommelig befolkning kan bidra til å løfte et land ut av fattigdom. En har alt å vinne på å ha en frisk ungdommelig befolkning. Men helseutfordringene for den ungdommelige aldersgruppa er også store. Flere dør som følge av sosiale skjevheter, vold og rusmisbruk. I Bulgaria preges jenters helse også av tidlig graviditet og risiko for å dø i barsel.

Mange barn går syke og har ikke lært viktigheten av personlig hygiene. Derfor skjer smitte gjennom kroppskontakt og gjennom luftveiene. Trange boforhold og tett omgang i mange miljøer fremmer smitte, og det er derfor lagt vekt på håndhygiene på skolen vår. Hygiene er derfor et viktig satsingsområde for å bekjempe smittefaren, og for å øke den sosiale velferden i hele Fakulteta.

Bjørn-Egil Kihlstrøm konstanterer at det er behov for et sanitæranlegg i Fakulteta.
Bjørn-Egil Kihlstrøm konstanterer at det er behov for et sanitæranlegg i Fakulteta.

I en undersøkelse fra oktober 2017 ble ledere for de sosiale sentrene spurt om å rangere fem utfordringer om hva de så som viktigste satsingsområde for Fakulteta. Resultatet var overraskende. På førsteplass kom: hygiene, på andreplass: klær, tredjeplass: mat, fjerdeplass: skole og femteplass: leksehjelp. Denne undersøkelsen viser hvor store utfordringer det er i forhold til hygiene og faren for smitte. Selv om alt dette er viktig for en utvikling, avhenger alt av at du er frisk nok til å få på deg klær, spise og gå på skole. Renslighet er også et krav for å kunne gå på offentlig skole. Dette understreker viktigheten av vårt prosjekt.

Dusjtilbud

Sanitære konteinere kan bli redningen for mange i Fakulteta. Aksjon Søppelberget har nylig vært i Sofia og besøkt konteiner-fabrikken. Konteinerne egner seg godt til formålet. Ved å kjøpe slike sanitærkonteinere ønsker vi å tilby i første rekke tilbud om å få dusje. Dusjtilbud i området i dag eksisterer ikke, og det er langt til andre muligheter. En reise til et offentlig bad koster ofte mer enn folk har råd til. Derfor er vil dette være et godt tilbud. Om vi blir enige om de nødvendige avtalene for prosjektet, håper vi å få på plass sanitære konteinere i løpet av året.

Her er vi og ser på containere hos Top House i Sofia.
Her er vi og ser på containere hos Top House i Sofia.

Stålkonteineren kommer ferdig isolert og innredet, og kommer direkte fra fabrikken Top House i Sofia. For plassering i området har det vært samtaler med ordføreren, som er positiv og vil hjelpe med plassering. Vann- og avløpsrørene er dårlig utbygd, og plasseringen av konteinerne må derfor bli i nærheten av dette.

Bærekraftig utvikling

Det er allerede fem år siden skoleprosjektet sto ferdig. Et prosjekt som har gitt svært gode resultater. Nå satser vi igjen, og håper på din gode støtte. Gjennom dette prosjektet vet vi at mange vil få en vesentlig bedre hverdag, få redusert sykdomstilfeller, smitte og få økt livskvalitet.

Selv vet vi hvordan det er bare etter noen dager uten dusj. Den deilige følelsen av å være ren løfter et menneske. Vi kjenner alle igjen den deilige følelsen av å kunne dusje etter at vi har arbeidet og er svette og skitne.

Vi planlegger innkjøp av to konteinere for å prøve ut prosjektet. En av konteinerne blir resepsjon. I resepsjonen skal det installeres vaskemaskiner og tørketromler for vask av håndklær til nye kunder. I tillegg ansettes en vakt som kontrollerer at ingen uvedkommende kommer inn. Det er dessverre alltid en fare for voldtekt ved slike anlegg. I tillegg skal vakten desinfisere og holde dusjene rene. Tilbudet deles slik at damer og menn har hver sine dager. Vi vil også organisere gratis tilbud for barn.

Ved å betale en inngangsbillett skal det være med å betale utgiftene. Kundene kan velge å ha med håndkle eller leie. Lønningene er svært lave, og med to ansatte og 50 dagbesøkende vil prosjektet gå med et lite overskudd – som så kan gå inn i den sosiale driften på vårt senter.

Vær med å bidra!

Flere er skeptiske til å binde seg til faste månedlige trekk – selv om flesteparten av oss ikke ville merket om en hundrelapp eller to hadde forsvunnet ut av kontoen hver måned til et godt formål. Det å være med i et prosjekt er kjempespennende. Her kan du være med å løfte et helt folk ved å bidra med et enkeltbeløp du selv bestemmer. Når prosjektet er oppe og i drift, skal det være bærekraftig og selvfinansierende.

Du investerer her direkte i andres fremtid og helse. Flere vil få mulighet til å oppleve den gode følelsen av å bli ren, en følelse du og jeg tar som en selvfølge.