Barn i klasserommet

Det er trangt om plassen i klasserommet.