Aksjon Søppelberget i Romania

Vi ønsker at dere skal bli kjent med Marius og Roxanna sitt arbeid blant fattige og hjemløse barn og familier. Aksjon Søppelberget støtter dette ekteparet økonomisk, sammen med våre faste givere.

Vi ønsker derfor at dere skal bli bedre kjent med ekteparet som har et fantastisk engasjement og hjerte for barn og familier. Dette er to hverdagshelter som har viet sine liv for å hjelpe andre.

De ønsker å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner, uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. Dette gjør de gjennom ulike programmer, som for eksempel reintegrering av mennesker som er løslatt fra forvaring, personlige utviklingskurs for barn som kommer fra de fattigste områdene i Ploiesti. På senteret Kids Hope lærer barna å lese og skrive, engelsk, matematikk og får leksehjelp. Sammen med andre frivillige driver ekteparet matutdelinger på senteret, på gata og på flere hospitser.

Disse to er fulle av motivasjon, kreativitet, kunnskap, varme og kjærlighet! Vi har med egne øyne fått være med å se hvor mye hjelpen betyr.

I byen Ploiesti har de sitt senter og utgangspunkt for sine aktiviteter. Roxanna og Marius arrangerer lunsj for hjemløse barna to ganger i uken. I tillegg til mat, får barna omsorg av ekteparet, som når de trenger hjelp til helse og praktiske utfordringer, klær og ikke minst en god klem.

Hver lørdag samles ca. 30-60 barn på senteret til Marius og Roxanna i byen Ploiesti. Her får barna være med på forskjellige aktiviteter. Barna får ferdig påsmurt mat når de kommer til senteret. Etter lek og aktiviteter avsluttes dagen med et varmt måltid, før barna kjøres hjem. Barna kommer fra svært fattige hjem, hvor det ikke er uvanlig at mor eller far sitter i fengsel. For mange er stjeling ikke uvanlig i en kamp for å overleve. Og stjeler du, blir du bli tatt, og barna blir lidende. Konsekvensene er dystre og det er ikke uvanlig at barna da må klare seg selv.

Derfor er senteret til Roxanna og Marius et fristed hvor barna kan glemme hjemmesituasjon, for her å bli sett, hørt og verdsatt. Her lærer de lek og samspill på en god måte, i felleskap med andre barn som er i samme situasjon. Her får også de større barna mulighet til å lære og utvikle seg gjennom praktisk læring.

Ved vårt besøk i oktober 2022 fikk vi selv møte Roxanna og Marius på deres senter i Ploiesti. Vi ble møtt med kjærlighet, og samtidig med kom også barn til senteret. Vi fikk være vitne til hvordan barna jublet og kastet armene om livet på Roxanna. Det var som å se en mor som omslutter sine barn og holder de i sin favn. Ingen tvil om at dette stedet betyr mye for barna. Senteret er i ferd med å fylles opp, og vi skal få være med barna gjennom dagen.

Senteret har 5-6 engasjerte frivillige personer som hjelper til gjennom uken. Ingen av disse mottar lønn. Marius og Roxanna har gått av med tidlig pensjon, og lever på sin pensjon. Behovene er store og senteret er lite og trangt, men det var et stort løft og få noe fast.

De startet nemlig på gata med oppsøkende arbeid og delte ut suppe fra egen bil. Senteret har de fått leid rimelig, men de merker allerede at de har behov for større arealer. Dette vil kunne gi flere muligheter til å utvikle hjelpeprogrammet de har tro på.  Marius har et sterkt ønske om å kunne gi tenåringer et bredere tilbud gjennom utdanning i praktiske yrker som kan gi dem mulighet til å bli selvstendige.