Aksjon Søppelberget avslutter arbeidet i Fakulteta

I 12 år har Aksjon Søppelberget samarbeidet med Europa i Fokus (EIF) om å hjelpe romfolk, gjennom senteret Liv og Lys i Bulgaria. EIF startet arbeidet på Søppelberget allerede i år 2000. Sammen har vi gjort en stor forskjell for mange barn og familier i dette området gjennom alle disse årene.

Vi har fått være med på å bygge og drive skole, gi leksehjelp, gi barna mat og dele ut mat og brensel til familiene før jul. Dette har vi kunnet være med på fordi folk på Nesodden og fra andre kanter av landet har vært trofaste givere og hatt hjerte for arbeidet.

På samme måte som at alt har en start, har vi nå kommet til en avslutning av dette prosjektet. Etter en lengre prosess ble det i juni bestemt at denne høsten trapper Aksjon Søppelberget og EIF ned hjelpearbeidet i Bulgaria. Tanken vår har hele tiden vært at de skulle få hjelp til selvhjelp. Vår samarbeidspartner på Liv og Lys har et godt grunnlag i bygningsmasse m.m. for å kunne drive arbeidet videre. Hjelpearbeidet til barna vil fortsette, men antagelig noe redusert. Etter så mange år er det selvfølgelig vemodig å trekke seg ut, men vi mener det var riktig å gjøre det nå.

Aksjon Søppelberget ønskes inn i et av prosjektene EIF har i Romania. Vi har derfor i høst vært med dit for å få presentert prosjektet som drives av et rumensk ektepar, Roxanna og Marius. Mange sterke inntrykk, og fattigdommen er ikke noe mindre der blant romfolket. Ekteparet har et stort hjerte for disse menneskene, både barn og voksne.  Så fra januar 2023 går våre innsamlede midler til leksehjelp for to grupper barn, mat til fattige familier med svært dårlig bostandard og nødhjelp til hjemløse. Vi ønsker og håper at du fortsatt vil støtte Aksjon Søppelberget for å gjøre en forskjell for disse menneskene som lever i fattigdom, men som er like mye verdt som du og jeg.