Aksjon Søppelbergets arbeidsgruppe

Aksjon Søppelbergets arbeidsgruppe består av Anne Kihlstrøm, Aud Jorun Berggren, Alf Berggren og Bjørn-Egil Kihlstrøm. Her foran skolebygningen på Søppelberget.