Bærebjelken

Jeg vil dele noen tanker med deg om ordet og begrepet «bærebjelken».

Jeg vil dele noen tanker med deg om ordet og begrepet «bærebjelken». I første del av det todelte ordet ligger ordet «bære». Noe som må løftes av noen. Andre del av ordet er «bjelke», en kraftig dimensjonert stokk. Bærebjelke brukes som oftest av tømrere. Vi bruker det også i setninger for å forklare at en person tar ansvar eller bærer tyngden av arbeidet selv. Vi kan si:

«Han/hun er bærebjelken i arbeidet.»
«Hadde det ikke vært for han/henne, hadde det aldri gått.»
Det betegner noe solid og holdbart.

I andre sammenheng benyttes ordet i økonomisk sammenheng, ofte sammenfattet med forsørger. En forsørger må ha en fast inntekt som skal bære de faste utgiftene. Ofte knytter jeg også ordet til byggeteknisk forståelse. I et hus finner du flere vegger som er med og holder huset oppe, og disse kalles bærevegger.

Ofte er dette vegger som er forsterket i toppsvilla, og har veldig god understøtte i form av solide stendere. Noen ganger erstattes toppsvill med en jernbjelke som ikke krever understøtte på midten, men med gode solide fester på hver side. Størrelsen på bjelken dimensjoneres etter hvor mye tyngde den skal tåle.

Tar vi disse sammenligningene med oss over i vårt arbeid i Bulgaria, er bærebjelken det viktigste vi kan fokusere på. Vi må ha noe solid som holder arbeidet oppe. Gjennom ti år med hjelpearbeid ha vi fått veldig gode fundamenter i hver ende for bærebjelken. Bærebjelken mellom festene ble vurdert etter hva vi skulle gjøre og hva vi skulle ha fokus på av hjelpearbeid. Dette til sammen skulle bærebjelken vår tåle. Da jeg for noen år siden bygget opp huset mitt med én etasje, måtte det forsterkes mer for å tåle tyngden. Skulle det bære mer, måtte det forsterkes mer.

Nå har du sikkert for lengst forstått hvor jeg vil med dette. Arbeidet i Bulgaria er noe vi er stolte av, og vi ønsker ikke at det skal kollapse på grunn av en dårlig dimensjonert bærebjelke. Festene i Bulgaria og i «Aksjon Søppelberget» er faste og solide. Bjelken som skal tåle tyngden av arbeidet, er blitt svakere. Når Covid-19 gjorde sitt inntog i den sårbare leiren på den nedlagte søppelfyllingen, ble vår bærebjelke kraftig belastet.

Hjelpen har ikke sluttet på grunn av pandemien, men vi har måttet legge om vår måte å hjelpe på. Flere hundre matposer er delt ut, og i tillegg har familiene fått komme til senteret og har fått fylt sine kjeler med suppe eller gryteretter.

Vi er i en situasjon nå som gjør at vi trenger å forsterke bærebjelken vår. Du kan være en understøtte, eller det vi kaller på fagspråket «stender». Hver stender er med på å understøtte bjelken og trygge belastingen.

Håper du gjennom det jeg har forsøkt å beskrive ser viktigheten av å bli en «stender», eller mer korrekt i vår sammenheng, en fast giver til arbeidet.

Med flere faste givere håper vi å kunne fortsette det viktige arbeidet for fattige barn. Også nå i en periode med mye smitte kan vi være et lyspunkt for dem i hverdagen.