Å elske sin neste

«Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp.» (fra Paulus brev til Romerne kap. 15, vers 1-2)

Jesus ble stilt et spørsmål om hvilket bud som er det største i loven? Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.»

Gjennom å elske sin neste som seg selv ville nok mange av verdens problemer vært løst. Men i den materialistiske verden vi lever i har våre verdier ofte blitt knyttet til ting og gjenstander som vi har blitt mer glade i enn vår neste.

Nøden og bekymringene for vår neste kan lett gjøre oss blinde for den virkelige verden. Det er ingen fordømmelse i å ha det godt, men vi må passe på at våre tanker om vår neste ikke drukner i tankene rundt oss selv.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt at Gud elsker en glad giver. Det betyr ikke at han ikke elsker en som ikke gir. For det handler ikke bare om penger, men å gi av sitt hjerte, å ha omsorg og vise at vår neste er like betydningsfull som en selv.

De siste månedene har koronaviruset vært utfordringen for hele verden. Mange har vist stor hjelpsomhet og oppfordringer fra myndigheter har blitt tatt alvorlig. Derfor har det gått bra for Norge sin del, med begrenset antall døde i forhold til våre naboland. Oppfordringene fra myndighetene kom raskt, og ble effektivt iverksatt.

Tok vi Bibelens oppfordringer like mye på alvor som oppfordringene fra våre myndigheter, ville vi sett et helt annet resultat. Det å elske vår neste kan få oss til å føle at det bruser i blodet av takknemlighet. Det å gi av deg selv er oppbyggende, og gir oss gode kvaliteter.

Ønsker du å hjelpe på en enkel måte, kan det å være en fast giver være et godt alternativ. Da hjelper du ved at andre tar ansvaret for at jobben blir gjort.

Vi trenger sårt flere som støtter oss månedlig! Gå inn på www.soppelberget.no og bli en fast giver i dag!