Hvorfor hjelper vi barn i Bulgaria?

Midt i Sofia, Bulgarias hovedstad, finnes et stort slum-område hvor det bor ca. 50 000 mennesker. Området kalles Fakulteta og er egentlig en nedlagt søppelfylling.

Her bor de i enkle skur satt sammen av det de finner og enkelte hus består bare av plater og papp. For å holde takene noenlunde tette benyttes plast og tepper. En enkel familiebolig er ofte bare 8-10 kvadratmeter. Ingen av husene er isolert, så vinteren kan bli ganske kald.  Det anslås at bare 10-15 % har en form for do eller vaskemuligheter, så kroppslig hygiene er svært vanskelig.

Et typisk hjem på Søppelberget
Her er et av de bedre husene i Fakulteta.

Jenter helt ned i 13-14 års alderen blir giftet bort, ofte til eldre menn. Barneprostitusjon, menneskehandel, og grov vold er virkeligheten for mange av barna som vokser opp i dette området.

Det er her Aksjon Søppelberget prøver å utgjøre en forskjell. Vi greier ikke å hjelpe alle, men de vi hjelper får en bedre hverdag og en lysere framtid.

Vi hjelper med mat

Vi har to serveringssteder for varme måltider. Vårt eget senter «Liv og lys» og «Benjamins hus». På begge stedene gis alle elever et varmt og næringsrikt måltid, samt frukt. I tillegg forberedes det hver dag mat til 50 barn på hvert sted, slik at også andre kan ha glede av vårt mattilbud. Maten er god og populær og avlaster mange familier som sliter med å gi sine barn mat.

Barna får varm og næringsrik mat hver dag.

Vi hjelper med skolegang

Mat alene redder ingen ut av fattigdommen, derfor bestemte vi oss for å utvide nødhjelpsarbeidet med et skoletilbud. En stor innsamling gjorde at vi i mai 2013 kunne ha en offisiell åpning av skolen, som kan ha opptil 50 elever. Skolen gir i dag tilbud til barn som trenger grunnleggende hjelp til å kunne starte i offentlig skole.

Jenter på skolebenken
Barna får grunnleggende opplæring på vår skole.

Ting som vi tar som en selvfølge er ikke en selvfølge for disse barna. Å ha rene klær, sitte stille, eller noe så enkelt som å holde en blyant riktig, er ting de aldri har lært. Så opplæringen på vår skole er først og fremst ment som forberedelser for å lykkes med offentlig skolegang.

I tillegg følges barna opp med videre skolegang i den offentlige skolen. Vi hjelper til med klær, matpakke, henting og levering. Leksehjelp og støtte for å klare skolen gis på vårt senter etter skoletid.

Foreldrene til barna har ingen skolegang bak seg. De har vært nødt til å tigge, jobbe, eller stjele for å overleve. Så det å bruke tid på skole forstår ikke foreldrene viktigheten av. Derfor er kurs og informasjonsarbeid viktig for foreldre.

Rom befolkningen er den hurtigst voksende folkegruppen i Europa. Om ikke disse vokser opp med tilbud om skole og utdannelse står de tilbake uten noen mulighet for å komme ut av fattigdommen. Så for barna på Søppelberget er skolebenken eneste veien til et bedre liv.

Vi hjelper med hygiene

Det er flere grunner til at barna ikke begynner på skole. Hygiene er en av dem. Den offentlige skolen krever at man møter ren og med nødvendig utstyr. Det er det få av barna fra Fakulteta som har mulighet til.

Bare 10-15%  av befolkningen har et sted de kan vaske seg. Vannledningene, som er tyvkoplet fra det offentlige nettet, ligger åpent i dagen, og i veldig kalde perioder fryser disse. Det er ingen offentlig steder i området hvor vask av klær og kropp er mulig. Alternativet er da å dra ut av området til ett offentlige bad. Men disse er kostbare, noe som gjør at dette ikke er et reelt alternativ.

I 2012 bygde «Benjamins hus» et tilbygg med tre dusjer i et fellesrom. Dette kan bare benyttes om sommeren på grunn av problemer med vannet, men det er en god hjelp da til å holde elevene på skolen rene.

Bakterieflora er et stort problem og barna er ofte syke. Vårt håp er at vi skal greie å samle inn nok penger til et senter med dusjer og vaskemaskiner som kan være i drift hele året. Det vil være til stor hjelp.

Vi hjelper med klær

På Nesodden samler vi inn tøy for å hjelpe barna på Søppelberget. Transporten har vært vår største utfordring, men vi har fått sendt ned to leveranser i året de siste to år.

Her er noen av barna med nye klær fra Nesodden.
Her er noen av barna med nye klær fra Nesodden.

Klær og sko til barn opp til 13 år har vært prioritert, men vi har samlet inn det vi har fått i vår dunk utenfor Pinsekirken på Nesodden. Til sommeren vil vi plassere en ny bod utenfor Pinsekirken for å utvide muligheten for mottak av klær. Du leverer, vi bringer.

Utdelingen av tøy som samles inn er en gave for barna. De setter umåtelig pris på det de får. Vi har sett og opplevd lykkelige barna som har fått gleden av å få sine egne sko, en varm genser, eller en regnjakke som holder dem tørre. Ingen plagg blir satt så stor pris på som det plagget som gis til barn som virkelig trenger det. 

På skolen har vi et lite lager med barneklær for å klare å ha elevene som skal på offentlig skole rene og klare. En vaskemaskin er gitt fra den norske ambassaden, men varierende vanntrykk og mangel på strøm er ofte et problem for å få utført oppgaven. Når det sendes klær og sko fra Nesodden, så fylles lageret på Søppelberget opp, og resten leveres ut til familier som trenger det mest.